מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה על אודות

מתווך דירות משכורות בלוגלי נרקם ונרקח במוחם הקודח של אנשי מתי יוצא פורים בירושלים